ANTANAS VIRGINIJUS-KRIŠTOPAITIS

PRISTATO

VIENUOLIO KELIAS

Technika: akrilas, drobė, 2015
Dydis: 90×65 cm
DAUGIAU

Nesu orientuotas vien į pardavimą, greitą darbą ar uždarbį. Tapymas man — dvasinis gyvenimas, perėjimas į kitą būseną, kur galiu užmiršti žemiškas realijas.