ANTANAS VIRGINIJUS-KRIŠTOPAITIS

PRISTATO

DU VIENAME

Technika: aliejus,  drobė, 2015
Dydis: 50×40 cm
DAUGIAU

Nesu orientuotas vien į pardavimą, greitą darbą ar uždarbį. Tapymas man — dvasinis gyvenimas, perėjimas į kitą būseną, kur galiu užmiršti žemiškas realijas.