ANTANAS VIRGINIJUS-KRIŠTOPAITIS

PRISTATO

POŠKŲ KARJERE

Technika: aliejus, drobė, 2016
Dydis: 40×50 cm
DAUGIAU

Nesu orientuotas vien į pardavimą, greitą darbą ar uždarbį. Tapymas man — dvasinis gyvenimas, perėjimas į kitą būseną, kur galiu užmiršti žemiškas realijas.