ANTANAS VIRGINIJUS-KRIŠTOPAITIS

PRISTATO

VEIDAS

Technika: akrilas, drobė, 2015
Dydis: 65×90 cm
DAUGIAU

Nesu orientuotas vien į pardavimą, greitą darbą ar uždarbį. Tapymas man — dvasinis gyvenimas, perėjimas į kitą būseną, kur galiu užmiršti žemiškas realijas.